Xarxa Afic

Categories

La Cambra de Comerç realitzarà, a través dels seus tutors d'innovació especialitzats, un diagnòstic individualitzat sobre diferents aspectes estratègics i les seues possibilitats de millora. Sobre la base d'aquest diagnòstic, la Càmbra realitzarà un informe de recomanacions sobre matèries prioritàries relacionades amb innovació, TIC, medi ambient i formació a fi d'impulsar l'adopció de metodologies i solucions innovadores.

Beneficiaris: Poden ser beneficiàries les Pimes i els autònoms que es troben donats d'alta en el Cens de l'IAE, en qualsevol sector d'activitat excepte la pesca, l'aqüicultura, el carbó i la producció primària dels productes agrícoles que figuren en la llista de l'Annex I del TFUE.

Termini de sol·licitud:Les sol·licituds s'acceptaran a partir del 13 de juliol de 2017 a les 9 h. (10 dies hàbils després de la publicació de la convocatòria) i fins al 15 d'octubre de 2017 a les 14 h.

Més informació: ací
 
ADL Agència de Desenvolupament Local, Ajuntament de Vinaròs. Plaza San Telm (Edif Pirulí) 3ª planta. aedl@vinaros.es 964407700.